Dakota Arena – KMSK Deinze

Opdracht

Studie stabiliteit van een voetbalstadion met diensten, woongelegenheden en verblijfsrecreatie

Bouwheer

Dakota Vastgoed

Architect

Goedefroo + Goedefroo Architecten